Home Програма

 

Програма

Еднo от главните различия на този метод на образование спрямо традиционния, е че учителят не се изправя пред класа и не преподава един и същи урок на всички едновременно. Всяко дете е свободно да учи нещата според собственото си развитие и ритъм, по начин по който не усеща как научава или бива обучавано.

Монтесори нарича този начин на преподаване "подготовка на детето за успех". Учителят е там, за да напътства посредством малки Упражнения в които детето ще има успех. С течение на времето, трудността на Упражненията се увеличава, но тъй като напредъка е така добре обмислен, детето никога не усеща ученето като усилие.

Тъй като начинът за научаване на децата от тази възрастова група е сетивен, всички умения и понятия биват представяни чрез манипулативни материали.

Областите, които са представени са:

Практически живот

Целта на Упражненията по Практически живот е да помогнат на детето да получи контрол и координация на собствените си движения, да му помогнат да спечели независимост и да се адаптира към обществото. За това е важно да учим детето как да учи, а не да го поправяме, за да успее да стане способен член на обществото, в което живее. Упражненията от Практическия живот, също така спомагат за развитието на интелекта и концентрацията на детето и в последствие ще му помогнат да умее да мисли систематично.

Упражненията от Практически живот могат да се разделят на четири групи: Подготвителни, Практически, Грация и Учтивост и Контрол на движението.

При Подготвителните Упражнения, детето научава основните движения, използвани при всички общества, като пресипване, сгъване, носене

При Практическите Упражнения, детето научава за грижата и поддръжката, които се прилагат във всекидневието. Такива дейности са, например грижата за себе си (напр. миене на ръцете) и грижата за околната среда (напр. бърсане на прах от мебелите или метене на листа на двора).

Чрез Упражненията по Грация и Учтивост, децата учат за общуването между хората.

При Упражненията от Контрол на движението, децата научават за собствените си движения и как да ги усъвършенстват и координират чрез упражнения като ходене по права линия и други.

Сетивност

Дейностите в тази област, позволяват на детето да усъвършенства всяко едно от сетивата си от визуални до усещането за обем и форми чрез докосване.

Целта на работите по Сетивност е детето да получи ясна, осъзната информация и да може в последствие само' да прави класификации относно обкръжаващата го среда. Чрез работата със Сетивните Материали, на детето се дава ключ към определянето на нещата около него, което води до възможност за собствени впечатления относно обкръжаващата го среда, организиране на собствените разсъждения и адаптация към средата.

Сетивните Упражнения са замислени от Монтесори така че да покриват всяко качество, което може да бъде усетено чрез сетивата, като големина, форма,състав, текстура, усещане за звук, еднаквост, тежест, температура и т.н. Тъй като Упражненията покриват толкова голям брой възприятия, Монтесори категоризира Упражненията в осем различни групи: Визуални, Тактилни (за допир), Барични (за тежест и налягане), Термични, Слухови, Обонятелни, Вкусови и Стереогностични (усещане за големина и форма чрез опипване).

Език

Обучението по Език протича по специален ред, така че децата отначало започват да осъзнават различните звуци в думата. След това детето изучава езика фонетично, както се чува, докато започнем да го запознаваме с различните правила и изключения, необходими за да може да чете и пише на Български език.

Английски език също е част от обучението. С децата се разговаря и на Английски, използват се материали на Английскикниги, песни, игри, материали за обучение.

 

 

 

Математика

Детето първо се учи да брои от 1 до 10 като осъзнава концепцията, че тези цифри представляват определено количество. Чрез различните материали, децата ще се учат на събиране, изваждане, умножение и деление и ще разберат наистина какво представлява всяко от действията в дълбочина. Чрез този метод на обучение, Монтесори дава на детето силна и стабилна основа в разбирането на математиката.

По-подробно, концепциите, които се разглеждат са номерация, десетична система, смятане, аритметични таблици, цели числа, дроби и положителни числа. По аритметика се обучават деца от 4 до 5-6 годишна възраст.

 

 

Култура и География

Уроците по Култура и География включват научаване на имената и местоположението на континентите, страните на даден континент, националните им флагове, и информация за различни обичаи в отделните култури.

Наука (Ботаника, Зоология, Геология, Физика и др.)

Уроците по наука целят да предизвикат любопитството на децата и желанието да търсят отговори на въпроси относно светът, който ги заобикаля. Уроците се представят нагледно с конкретни предмети и експерименти и абстрактно с картинки, музика и др.

 

 

 

 

 

 

 

Изкуство

Индивидуални и групови занимания с използване на различни материали и техники за рисуване и приложно изкуство. Уроци по история на изкуството за запознаване на децата със световноизвестните шедьоври.

Музика

Музикалното образование включва пеене, запознаване с различни музикални инструменти, слушане на разнообразни стилове музика например класическа за запознаване с известните композитори или фолклорна във връзка с изучаване на различните страни и обичаи.

 

Йога за деца

Децата до 7 годишна възраст изграждат базата за формирането на характера си. Изключително чувствителни са към примера и влиянието на възрастните около тях. Нашата задача е да посеем в съзнанието им позитивни семенца, които да подкрепят процеса на физическото им, емоционално и умствено съзряване. Основни ползи от практикуването на йога са : Подобряване на концентрацията и паметта; раздвижване и огъвкавяване на мускулите и ставите; балансиране на емоциите; трансформиране на агресията;зареждане с добро настроение; развиване на дихателния капацитетЧасовете се  провеждат под формата на приказки и игри, като подходът е съобразен със спецификата на съответните възрасти.

Йога часовете се провеждат с инструктори от Юнити Йога Студио.

 

Английски език

Допълнителни уроци по английски език се провеждат със съдействието на преподаватели от Study with me.

 
Цветна градина Монтесори, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting