Какво правим в Цветната градина?

В изминалите дни се радвахме на чудно циганско лято. По този повод прекарвахме повече време на двора, но остана малко време и за работа.

Сортиране по цветове. Дълго мислих как мога да използвам тези плетени подложки в различни цветове, които получих заедно с други наглед непотребни вещи от приятели и роднини, и приготвих това:

Калинките се поставят върху листото в съответния цвят. Работата е желана, особено от тези, които в момента се вълнуват от цветовете. Съвсем логично, но и малко неочаквано за мен, ми беше зададен въпроса – Кога ще има синьо листо и синя калинка? Хм…
После малко колички, но тъй като в градината “няма колички, които вървят, има само за подреждане”, подреждахме и броихме.
И пак подреждане – на карти с картинки на птици. Избрах птици, които можем лесно да наблюдаваме в нашите градове. Това е упражнение за обогатяване на речника, намиране на съответствие и зоология. Препоръчва се, ако можем, да казваме на децата истинските имена на животни, растения и т.н., това не ги затруднява, а само ще обогати познанията и речника им (т.е. ако видим врабче, да не казваме – “едно птиче”) Включих следните видове птици: Скален гълъб, Сива врана, Сврака, Червеношийка, Кос, Гугутка, Сойка, Врабче, Зеленоглава патица, Черен, Пъстър и Зелен кълвач, Синигер, Щъркел, Дрозд и Лястовица. За момента са представени само част от картите.
За да продължим с животните, ето едно упражнение за намиране на съответствието на конкретното (фигурка на животно) с абстрактното – снимка на животно.
Фигурки се продават различни, аз търсих сравнително реалистични и естетични. Картите направих аз. Можете да ги изтеглите от тук.
Още за работата ни в следващия пост.