Монтесори материали – изработка

Тъй като, дори и да се закупят всички Монтесори материали, пак остава частта с Българския език, за който материали трябва да си направим сами, се захванах с буквите. Има вариант да обучаваме българчетата да пишат на английски, но според мен е по-важно първо да познават собствения си език и това да им служи за основа. В обучението по Език по Метода Монтесори,  буквите се разглеждат като фонетични звуци, така че детето придобива умението да разпознава звуците, които съставят дадена дума. Отначало разпознава началния звук, или буквата с която започва думата и така докато се научи да раздели думата на отделните и букви.
Важен учебен материал за научаване на буквите са Грапавите Букви (Sandpaper Letters). Те представляват букви от шкурка залепени върху дървени пластинки. Децата проследяват буквата с пръсти, като наподобяват движението на изписване на буквата и повтарят съответния звук, за да свържат символа със звук.
Тук децата се научават първо да пишат, а когато са готови и да четат, защото процеса на четене е по-труден за тях, отколкото писането. По-лесно е за детето да раздели на букви дума, която вече знае, отколкото да групира звуците и да извлече смисъла на непозната дума.
И така,  децата съставят думи чрез Подвижната Азбука (The Moveable Alphabet), преди да могат реално да ги прочетат.

Ето и нашите Грапави букви, изрязани от фазер и боядисани съответно – гласните сини, съгласните червени:

След като боята изсъхна, изрязах букви от шкурка и ги залепих със специално лепило спрей върху пластините.
Относно шрифта на буквите има две теории в Монтесори средите. По традиционното мнение и както смята д-р Мария Монтесори, буквите трябва да бъдат ръкописни, защото при ръкописните букви изписването става плавно, отделните думи се различават добре, ръката не се затруднява с прави линии и писането става по-естествено и красиво. Да, но в днешно време ръкописното писане се среща все по-рядко, а печатния шрифт е навсякъде в книги, учебници и т.н. Освен това, понякога децата научават грешно изписване на печатните букви в къщи, което трудно се коригира в последствие. Печатните букви са по-лесни за четене.
Така че, доста време ми отне да намеря подходящ шрифт, при които буквите да са печатни, но да  могат да се изписват с малко движения на ръката, да е четлив, но не много квадратен, буквите “д”, “в”, “б”, “л”, “г” да се изписват подобно на ръкописен шрифт. Снабдих се с много видове шрифтове, но никой не отговаряше на всичките условия за това направих малко смесване и избрах един основен шрифт (Comic Sans MS), а за въпросните букви използвах няколко други шрифтове.

Поставени в подходяща кутия, Грапавите букви са готови.