Цветна градина Монтесори – прогрес

Класната стая на детския център започва да става все по-уютна. Вече имаме шкафове, Монтесори материали и остава внимателното подреждане. Шкафовете са предназначени да представят материалите от различните области и са обособени в групи. Имаме следните области: Практически живот, Развитие на сетивата, Математика, Език, Култура и Наука.

Нещата все още не са си по-местата, но това е изглед от зоната за Развитие на Сетивата.
Освен споменатите зони, ще се обособят и кът за рисуване и изкуства и кът за четене.
Следва продължение…