Чувствителни периоди по време на детското развитие

Друг важен момент в теорията на Мария Монтесори са чувствителните периоди по време на детското развитие. Те представляват определен период от време, в който детето е привлечено от определена дейност, това е момента в който детето най-лесно да добива дадено умение, от което се нуждае за своето развитие. Детето се упражнява като повтаря действието и след като придобие уменията, влечението му преминава. Ако пък не му се даде възможност за това, страстта отминава и по-нататък не му се отдава така лесно и бързо да се научи. В една от книгите си Монтесори дава за пример гъсеницата, която когато излезе от яйцето е много чувствителна към светлината. Това я кара да пълзи към листата и короната на дървото. Точно тогава малката гъсеница има най-много нужда от храна. Когато премине този период и гъсеницата престава да се стреми към светлината.
При децата тези периоди могат да бъдат различно дълги, да се застъпват във времето или да са едновременни.
Родители и учители трябва да се стремят да ги разпознават, за да може да създадат подходящи условия,  които да улеснят детето в научаването на нови неща.
В общи линии основните чувствителни периоди могат да се опишат така:

  • Чувствителен период за отбиване – 5-6месеца. Тогава е най-подходящо да се добавят твърдите храни в менюто на детето. Това е и следващата крачка, след раждането, към независимост от майката.  (когато детето покаже че е готово)
  • Чувствителен период за научаване на добри обноски и поведение – 2-6 години. От 0-3год. модел за поведение на детето е родителя.
  • Чувствителен период за цифри и броене – 4-5.5години. Детето не просто има интерес към разпознаване на цифрите, а има желание да брой предмети, да подрежда и да пресмята.
  • Чувствителен период за усъвършенстване на сетивата – 0-5 години. През този период децата са очаровани от изследване и получаване на различни усещания – мирис, допир, звук и т.н., защото цялото им развитие се основава на сетивата.

 

  • Чувствителен период за усъвършенстване на движенията – 0-4 години. През този период детето се учи да контролира тялото си, като първо са движенията на големите мускулни групи – лазене, ходене и др., а в последствие фината моторика.
  • Чувствителен период за език 7м – 6 години. Това е периода, в който детето се научава да комуникира. В този период детето с лекота научава и няколко езика, ако бъде поставено в подходяща среда. На 21-24месеца се наблюдава т. нар. “експлозия” на говоренето, когато детето изведнъж започва да говори много.
  • За писане – 3.5-4.5 години. Предварително детето се подготвя за писането, като научава буквите, упражнява ръката за писане и т.н. Някъде прочетох, че детето е готово да започне подготовката за писане, ако може да нарисува затворена линия (окръжност).
  • За четене – 4.5-5.5 години. Четенето идва след писането. Полезна подготовка е да четем на децата си.
  • Чувствителен период за ред 18-24месеца -5години. Това е периода, в който при децата се наблюдава желание за постоянство и повторение. Те много държат на рутината и промените и нередностите ги разстройват. Истеричните пристъпи (т.нар. период “terrible twos”) често се дължат на дребни неща, които са нередни за детето, а възрастните не могат да разберат. В този период детето се нуждае от подредена среда, където всичко си има място, и установени правила и рутина. Това му помага да си изгради вътрешен ред.
В момента се досещам за едно дете, което не иска да яде от геврек, освен ако не е кръгъл, с ненарушена цялост 🙂
Наблюдавали ли сте подобни интересни стремежи към ред при вашето дете?