3-те нива на послушание според Монтесори

 
 

Миналия петък имахме ден на отворените врати, обявен чрез Естествено и посетителите бяха доста. Дори се наложи да поканя част от тях за следобед. Имаше и хора, които се интересуваха от Метода Монтесори и нашия център. А някои деца успяха и да поработят с материалите. Други ги използваха по свой начин.
………
Много хора се интересуваха от това как така децата в класната стая няма да тичат, да разхвърлят, да викат и т.н. и кое ще ги накара да искат да спазват правилата.

Ето каква е теорията за 3-те нива на послушание (подчинение):

(преди да достигне първото ниво на послушание детето е прекалено малко и не умее да се подчинява, защото е нужно първо да се развие волята му)

1-во ниво (стадии на развитие – защото умението за подчинение е част от развитието)
Детето в 1-во ниво на послушание може да се подчинява, но не винаги. Подчинението не винаги е свързано с “волята” за това. Нужни са и умения и малко зрелост, за да бъде изпълнено указано действие. Не можем да очакваме някой, който не може да пише, да напише писмо, ако му наредим това. Детето още не е способно да контролира собствените си действия, а какво остава за това да изпълнява волята на някой друг.
Както пише Монтесори – Колко често се случва начинаещ да изсвири музикално произведение много добре, а после да не успее да го направи така добре отново, въпреки желанието си?

2-ро  ниво на послушание – Детето може винаги да се подчини, има възможности за това. Монтесори сравнява тази способност с умението човек да превежда от един език на друг. Детето може да разбере волята на друг и да действа според нея. При постигане на това ниво на послушание, учителите и родителите са доволни. Детето се подчинява и слуша винаги.
Децата обаче, могат да стиган по-далеч, ако ги оставим да се развиват според природата им.

3-то ниво на послушание – Детето се подчинява с радост, защото вижда смисъл в молбата и я изпълнява. Детето вижда наставника като по-висш от него, и знае, че изпълнявайки неговите указания ще получи знания и умения, към които се стреми. Детето изпълнява с ентусиазъм и желание, то няма търпение да се подчини.
Този последен стадии на подчинение дава възможност на детето да избира правилното поведение, дори когато възрастния не е наблизо.

Ние като възрастни умеем да спазваме правилата и го правим с желание, когато вярваме в тях, а не поради страх от глоба. Вярвам, че ако си изхвърлям отпадъците на определените места ще живея в по-чиста околна среда например, но когато ограничението за скоростта е 30км/ч на широк, прав път…