Метода Монтесори

Коя е д-р Мария Монтесори?

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ.

Тя е първата жена в Италия, приета в Университет въобще и завършва Медицина в Университета на Рим с отличие.

По време на работата й в психиатричната клиника в Рим, тя забелязва, че децата, които са затворени там, не са психично болни, а имат по-скоро проблем поради това, че са затворени наред с психично болни възрастни и не се обръща внимание на техните интелектуални потребности. След като урежда децата да бъдат преместени от клиниката, Монтесори се занимава две години с тяхното обучение, чрез методи и материали, взаимствани от други учени, както и разработва собствени. В резултат, децата, които до скоро са били апатични и не контактни към околния свят, стават жизнерадостни, дружелюбни и жадни за знания. Те дори успяват да се справят еднакво добре с „нормалните” деца на изпита за първи клас. Тогава М. Монтесори си задава въпроса: Какво би направила подобна методика за обикновените деца?

История на Метода Монтесори?

Методът започва да се развива в първия Дом на децата (Casa dei bambini) в Рим 1907г. В този дом имало 50 деца на възраст по-малка от училищната, чиито бедни родители по цял ден били на работа, а децата оставени на произвола на съдбата.

Първоначално и самата Монтесори не предполагала какво ще стане с развитието на децата, те били оставени да избират материали според нуждите си, дадена им била свобода и знание как да бъдат независими и да се грижат за себе си. Децата се преобразили, те станали любезни, ученолюбиви, чисти и подредени, без никой да им нарежда каквото и да било. Монтесори започва да разсъждава, за да си обясни причината за това.

„Блъскахме си главата над това дълго време. Едва след повтарящи се експерименти, стигнахме до извода, че със сигурност децата са дарени с възможността да „попиват” култура. Ако това е вярно, после се замислихме, ако културата може да се придобива без усилие, нека осигурим на децата и други елементи на култура. И тогава видяхме как „попиват” много повече от четене и писане: ботаника, зоология, математика, география, и всичко с еднаква лекота, спонтанно и без да се уморяват.

И така ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.”

(М. Монтесори, The Absorbent Mind)

Често задавани въпроси

Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Вместо да „преподава” на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Какво представляват Мистериозните Монтесори материали?

Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно преживяване. Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. Те са просто инструментите, които стимулират детето към логическа мисъл и откриване. Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие. Всеки материал учи на само едно определено понятие или умение.

Повечето учители и психолози днес са съгласни с това, че най-важния период от развитието на човешката интелигентност е между раждането и пет годишна възраст. Умът на детето е в най-голяма степен попиващ и любопитството е на най-високо ниво през тази ранна възраст. Когато се стимулира и подхранва правилно, детското съзнание си създава еталони за учене, които ще му служат през целия живот. Системата на Монтесори за предучилищно обучение е доказана като един от най-ефективните и бързо разпространяващи се методи за напътствие на децата през тези критични години.

Методът Монтесори е подход на обучение и следователно може да се прилага без значение от социално положение или интелигентност. Използван е по целия свят и е успешно прилаган при деца с увреждания, надарени, изоставащи и нормално развиващи се деца.

По света днес има над 20 000 Монтесори училища.

Какво представляват Мистериозните Монтесори материали?

Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно преживяване. Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. Те са просто инструментите, които стимулират детето към логическа мисъл и откриване. Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие. Всеки материал учи на само едно определено понятие или умение.

Според Монтесори има различни периоди на чувствителност. По време на тези периоди детето е по-способно и по-заинтересовано да научи и разбере определени неща. На три годишна възраст започва да се изостря чувството за ред, увеличава концентрацията и желанието за независимост. Това е идеалното време за започване на обучение по Монтесори Метода, тъй като е и най-подходящ период за поставяне на здрава основа за бъдещи знания.

В повечето детски заведения на децата се преподават понятията в група и се очаква всички да учат с еднакво темпо. В Монтесори класната стая, уроците се дават на децата по отделно за всеки материал. Спецификата на материалите позволява на децата да продължават да се упражняват независимо докато урока e усвоен. Възрастния не се намесва, а само наблюдава как детето само прави открития и си води бележки за напредъка. Децата могат да напредват бързо през различните области на програмата когато не са ограничавани във възможностите си. Уважавани са и тези, които напредват с по-бавна крачка. При тях, учителя чрез наблюденията си, може да определи конкретната трудност, да я изолира и да представи отново урока по различен начин, докато детето го усвои. Монтесори набляга на ученето чрез всички пет сетива, не само слушане, гледане или четене. Системата на Монтесори образование поставя децата във следните групи по възраст (3-6, 6-9, 9-12, и т.н.), създавайки общности, в които по-големите деца спонтанно споделят знанията си с по-малките.

Монтесори децата са необикновено адаптивни. Те могат да работят както независимо, така и в групи. Тъй като са окуражавани да взимат решения от ранна възраст, тези деца могат да решават проблеми, да правят избор и да планират добре времето си. Също така са били окуражавани да обменят идеи и да обсъждат работата си свободно с другите, а добрите комуникационни умения са предпоставка за добро приемане. Според проучване, главния фактор за бъдещ успех е самочувствието. Монтесори програмите, базиращи се на самоуправление и не-състезателни занимания, помагат на децата да изградят добър образ за себе си и увереност да посрещат предизвикателствата с оптимизъм.