ПрогрАма

Практически живот

Целта на Упражненията по Практически живот е да помогнат на детето да получи контрол и координация на собствените си движения, да му помогнат да спечели независимост и да се адаптира към обществото. За това е важно да учим детето как да учи, а не да го поправяме, за да успее да стане способен член на обществото, в което живее. Упражненията от Практическия живот, също така спомагат за развитието на интелекта и концентрацията на детето и в последствие ще му помогнат да умее да мисли систематично. Упражненията от Практически живот могат да се разделят на четири групи: Подготвителни, Практически, Грация и Учтивост и Контрол на движението. При Подготвителните Упражнения, детето научава основните движения, използвани при всички общества, като пресипване, сгъване, носене. При Практическите Упражнения, детето научава за грижата и поддръжката, които се прилагат във всекидневието. Такива дейности са, например грижата за себе си (напр. миене на ръцете) и грижата за околната среда (напр. бърсане на прах от мебелите или метене на листа на двора). Чрез Упражненията по Грация и Учтивост, децата учат за общуването между хората. При Упражненията от Контрол на движението, децата научават за собствените си движения и как да ги усъвършенстват и координират чрез упражнения като ходене по линия и други.

Сетивност

Дейностите в тази област, позволяват на детето да усъвършенства всяко едно от сетивата си от визуални до усещането за обем и форми чрез докосване.

Целта на работите по Сетивност е детето да получи ясна, осъзната информация и да може в последствие самостоятелно да прави класификации относно обкръжаващата го среда. Чрез работата със Сетивните Материали, на детето се дава ключ към определянето на нещата около него, което води до възможност за собствени впечатления относно обкръжаващата го среда, организиране на собствените разсъждения и адаптация към средата.

Сетивните Упражнения са замислени от Монтесори така че да покриват всяко качество, което може да бъде усетено чрез сетивата, като големина, форма, състав, текстура, усещане за звук, еднаквост, тежест, температура и т.н. Тъй като Упражненията покриват толкова голям брой възприятия, Монтесори категоризира Упражненията в осем различни групи: Визуални, Тактилни (за допир), Барични (за тежест и налягане), Термични, Слухови, Обонятелни, Вкусови и Стереогностични (усещане за големина и форма чрез опипване).

Език

Обучението по Език протича по специален ред, така че децата отначало започват да осъзнават различните звуци в думата. Упражняват се да съставят думи с Подвижната азбука. Подготовката на ръката за писане започва още с упражнения, включващи хват с три пръста и продължава с проследяване на пясъчните букви и очертаване на специални метални шаблони. Така, когато детето започне да пише, то не изпитва затруднения.

Умението да построява думи от съставящите ги звуци, еволюира в декодирането им или четене. В Монтесори програмата се включват разнообразни материали за упражняване на четене.

Подготовката по език продължава с представяне на частите на речта и може да се задълбочи още, в зависимост от готовността на децата.

Математика

Детето отначало се учи да брои от 1 до 10 като осъзнава концепцията, че тези цифри представляват определено количество. Чрез различните материали, децата ще се учат на събиране, изваждане, умножение и деление и ще разберат какво представлява всяко от аритметичните действия в дълбочина. Чрез този метод на обучение, Монтесори дава на детето силна и стабилна основа в разбирането на математиката.

По-подробно, концепциите, които се разглеждат са числа до 10, десетична система, линейно броене и броене през стъпка, аритметични действия, таблици, дроби. По аритметика се обучават деца от 4 до 5-6 годишна възраст.

Култура и география

Започваме от най-голямото – Вселената и стигаме до това къде се намираме ние в нея. Континентите, държавите с техните флагове, хората с техните раси и обичаи. Главната цел на тази програма е да запознаем децата с факта, колко малки сме ние в тази огромна Вселена и как ние съществуваме споделяйки я с други неща в нашия живот.

Наука (Ботаника, Зоология, Геология, Физика и др.)

Чрез тези уроци целим да запалим интереса на децата към заобикалящия ги свят. Уроците се представят нагледно с конкретни предмети и експерименти и абстрактно с картинки, музика и други. Някои от темите са –  вулкани, класове животни и техните характеристики, гравитация, състояние на материята.

Изкуство

Индивидуални и групови занимания с използване на различни материали и техники за рисуване и приложно изкуство. Запознаваме се с елементите на изкуството, правим различни арт проекти.

Представяме световноизвестни художници и техните творби.

Допълнителни занимания

Провеждат се и допълнителни занимания, които се променят в зависимост от желанието  на родителите.

Английски език, Музика, Йога за деца, Танци и балет, Театрално изразяване за деца (Психодрама), Народни танци, Изправителна гимнастика.

За тях ни помагат професионални преподаватели и инструктори.