Пространството

Желанието на екипа на Цветна градина Монтесори е чрез подготвената среда и приложението на метода Монтесори да подпомогнем балансираното развитие на тяло, дух и разум, за да може всяко дете да разкрие своя индивидуален потенциал.

Главен принцип във възпитанието на децата е: “Уважение към себе си, уважение към обкръжаващата среда, уважение към другите”.

Всяка дейност е специално подготвена за да представи магията и радостта от получаването на нови знания, за да можем да кажем и ние, че децата тук  “не правят каквото им харесва, а харесват това, което правят”.