Детето между 6 и 12 години

Наскоро бях на едно обучение, в което темата беше – прехода между периодите 0-6г и 6-12г.  Монтесори нарича първия период – попиващия ум ( The absorbent mind), а втория – разсъждаващия ум (The reasoning mind).
Когато детето преминава във втория период на развитие, нуждите му стават други и начина на обучение трябва да се промени в съответствие с тях.
Ето какви са някои от характеристиките на детето от 6-12г.
– Поема риск, обича приключенията и да изпробва силата на тялото си
– Има нужда да си обясни – Как? и Защо? функционират света и обществото
– Иска да знае причините за нещата, развива логическо мислене
– Фантазия – може да си представи пътуване в минало и бъдеще време
– Привлича го необикновеното

– Стаден инстинкт – има нужда да е с връстници, да разбере приятелството
– Има нужда да се отдалечи от семейната единица
– Възхищава се на герои
– Вълнува се от справедливостта – има нужда да развие виждане за различни нюанси на справедливост
– Морал – развива съзнанието си и разбирането за добро и зло и съчувствие.
– Себепреценка – Какво е мястото ми в групата? Кои са силните ми страни? На кого мога да се доверя?

– Може да се интересува от култура – да разбере как различните хора живеят и са живяли, какви са техните материални и духовни нужди
– Привличат го символи и тайни кодове
– Обича повторенията, но с усъвършенстване, вариации и допълнения
– Има нужда от работа по големи проекти, да работи в група и да получава удовлетворение от собствените си постижения.

Най-подходящата среда за децата от тази възраст е да бъдат на лагер сред природата. Там те могат да направят вълнуващи открития, да разширят социалните си контакти, да бъдат самостоятелни и да се отделят от семейството си.