Занимания в класната стая – зима

За да се стимулира интереса на децата към заниманията, някои от тях може да се променят според някаква тема – сезон, празник и т.н.
Ето например, някои от нещата, които има в момента на рафтовете на Цветна градина Монтесори.

Упражнение за пренасяне с лъжица.
(упражнява фина моторика, концентрация)
Нанизване на елхички от филц.
Пренасяне с щипки на бели помпони, подобни на снежни топки.
Сортиране на шишарки, орехи и желъди.
(визуално дискриминиране, категоризиране, концентрация)