Земни форми по Монтесори – направи си сам

През изминалата седмица, най-голям хит сред посещаващите бяха моделите на Земните форми. Земните форми или Land forms са елемент от обучението по География и представляват модел на някои от основните образувания на Суша и Вода. Принципно в Монтесори педагогиката запознаването с понятията става – от конкретното към абстрактното; от общото към частното; от познатото към непознатото… И така конкретно Земните форми – остров, езеро, залив, полуостров, пролив и провлак бяха представени под формата на модел. Моделът от глина, а водата синя, съвсем реалистично.
Заедно със Земните форми, на децата се предоставят и няколко малки фигури, представляващи неща, които се намират на сушата или във водата. Това могат да бъдат – корабчета, лодки, риби, раци, сухоземни животни, хора, превозни средства и др. Каквото намерите с такъв малък размер.

Децата трябва да решат, кои от предметите принадлежат към сушата и кои към водата…..В последствие започват и експериментите, но това не е неприемливо.
Целта е да се види конкретно какво е езеро например – това е вода заобиколена от суша и т.н., да се запознаят с терминологията и да се направи връзка с абстрактното – изображения на земните форми.

Освен това се упражняват и други умения като концентрация, координация на движенията, независимост и др.
Добре е кутиите да бъдат със заоблени ъгли, за да позволяват по-лесно изсипване на водата. След работа водата се изсипва, а формите се подсушават и поставят на мястото им.