Таблицата на числата до 100

Отдавна се каня да напиша за таблицата на 100, дъската на сто или “hundred board chart”.
В Монтесори материалите съществува една рамка, върху която децата могат да подредят плочки с числата от 1 до 100. Какви учебни цели постига и какви варианти за използване на рамката с плочките и хартиения вариант таблица сме изпробвали, ще разкажа по-долу.
Таблицата на 100 може да се използва, разбира се за броене, за изучаване на зависимости, модели на подреждане на числата, за решаване на задачи.
Първоначално, след като детето вече знае числата до 10 и в последствие числата до 20 и е запознато как се образуват количествено и числено числата до 100, можем да му представим дъската на 100.
Отначало помагаме като разделяме плочките на десетици и ги слагаме на отделни купчинки, например в чашки, за да може да ги подрежда ред по ред. Следващата стъпка е подреждане без разделение по десетици, отново по пореден номер:

Когато това стане лесно, предлагаме да се слагат разбъркано, на случаен принцип.

, 

Не всеки разполага с този вариант на материала, но може да се използва и хартиения вариант на таблицата по много начини.

Например за първоначална ориентация в числата, подходяща и за тези, които обичат да рисуват или пък да откриват мистерии е оцветяването по номера. В интернет могат да се намерят много такива десени (hundreds chart – mystery pictures), както и да си ги измислим сами.

Тук отново се упражнява и фината моторика, както и ориентацията в таблицата.
Друго упражнение за намиране на числата е просто да назоваваме числата и детето да ги открива и отбелязва с печат.
За по-напредналите казваме задачи например : “20 + 6” и то слага печат на 26. Или “с 4 по-малко от 35” и детето отброява от 35 четири числа назад и получава отговора. Вариантите са много – “повече от”, “по-малко от”, “преброй напред”, “преброй назад”.
Може да се изучават и закономерностите в подредбата на числата. Например: нека отбележат всички числа, които имат цифрата 2 на мястото на единиците или десетиците. Забелязваме, че те образуват вертикална и хоризонтална линия, които се пресичат на числото 22. Числата по вертикалната линия нарастват с 10, а по хоризонталната с 1. 
Или да разгледаме числови редици. Ако отбележим числата: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и пресметнем сбора от цифрите, от които са съставени, ще получим 1+1=2, 2+2=4…или 2, 4, 6, 8, 10… т.е. редицата на четните числа.
Друг вариант : 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. Сборовете на техните цифри са 1, 3, 5, 7, 9…или нечетните числа.
Правим пъзел като разрежем на разнообразни форми цялата таблица и децата да я сглобяват отново, монтирайки я върху картон с друг цвят.
Или да покажем колко е дълга редицата на числата до 100, като лепим число по число, всяка десетица на отделна лента и залепваме лента за лента, докато получим лента дълга сто!

Приятни занимания!