Цветна градина и Метода Монтесори с списание Ogledai.se

Цялата статия в .pdf


… И ТАКА НИЕ ОТКРИХМЕ, ЧЕ ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е НЕЩО, КОЕТО ПРАВИ УЧИТЕЛЯТ,
А ТОВА Е ПРИРОДЕН ПРОЦЕС, КОЙТО СЕ РАЗВИВА СПОНТАННО В ЧОВЕШКОТО
СЪЩЕСТВО. НЕ СЕ ПРИДОБИВА ЧРЕЗ СЛУШАНЕ НА ДУМИ, А ПОСРЕДСТВОМ
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА ДЕТЕТО В НЕГОВАТА СРЕДА. ЗАДАЧАТА НА УЧИТЕЛЯ Е НЕ
ДА ГОВОРИ, А ДА ПОДГОТВИ И ПРИГОТВИ ПОРЕДИЦА ОТ МОТИВИРАЩИ ДЕТЕТО
ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА В СПЕЦИАЛНА СРЕДА, СЪЗДАДЕНА ЗА ДЕЦАТА.”
– Д-Р МАРИЯ МОНТЕСОРИ

СЪЩНОСТ
При метода Монтесори фокусът е върху средата, която е пригодена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Получило възможност да действа независимо, водено от интересите си, детето участва в собственото си образование и вижда резултатите от своите избори. Става по-уверено, с по-високо самочувствие, щастливо и независимо. Монтесори материалите сами по себе си не са метода Монтесори, а инструментите, които стимулират детето да мисли логично и да открива. Идеята е, че както децата, така и възрастните учат най-добре
чрез директно преживяване. Затова и всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие и да спомага за научаване на определено понятие или умение.

ЦВЕТНА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ
„Идеята за Цветна градина Монтесори се появи, когато синът ми беше на почти 1 година (преди 8 години) и както повечето майки отделях доста време за проучване в интернет относно добрите практики за възпитание и занимание на децата. Така попаднах на на методa Монтесори.

Допадна ми  философията, научните изследвания,  на които   е базиран, и това, че е доказал своята  ефективност   с времето“, разказва Цвета Борисова. След като се запознава с  метода тя прекарва  следващите две години в прочитане накнигите на  д -р Мария  Монтесори, в   добиването    на  квалификация  като  Монтесори   педагог и  основаването на столичната Цветна  градина Монтесори. „Синът ми беше  вече на подходяща възраст и     стана първия  ученик там“. В сравнение с традиционните детски градини Цвета Борисова  изброява 10 основни  разлики между  детските градини, които  прилагат традиционните методи на образование, и тези, които следват  методиката на  д-р Мария Монтесори:

  • Подготвената среда: Монтесори класната стая е подготвена предварително, съобразно наблюдения върху децата и индивидуалните им потребности. Материалите и заниманията в нея фокусират върху децата. Заниманията при традиционното образо – вание фокусират върху учителя.
  • Активни и пасивни: Монтесори уроците са направени за манипулиране от децата и чрез работата с тях те откриват информация за себе си. При традиционните уроци материалът се преподава устно, а децата слушат пасивно, запаметяват или попълват учебни тетрадки.
  • Достатъчно време: В класната стая децата могат да работят с даден материал колкото дълго желаят. Важен принцип е да не се нарушава концентрацията им, винаги, когато е възможно. В традиционните детски заведения обучението е разделено на модули с определено времетраене.
  • Ролята на учителя: При метода Монтесори учителят играе ролята на наставник, който насочва и съветва децата индивидуално. Той подкрепя всяко дете по собствения му път на познание и развитие. При традиционния метод всеки урок се показва с определено темпо и по определен начин за всички.
  • Възрастови групи: При Монтесори метода децата са групирани съобразно периоди на развитие 0-3, 3-6 за детската градина, което създава модел на смесените възрасти и умения, подобен на обществото. При традиционните методи децата са групирани по възраст в рамките на 12 месеца.
  • Учебната програма при Монтесори може да се адаптира спрямо интересите на децата, докато при традиционните методи, тя е точно определена.
  • В Монтесори класната стая детето може да учи със собствено темпо и да напредва според собственитеси възможности и интереси. При традиционното образование се очаква всички да учат еднакво бързо. Според Монтесори философията самочувствието на детето идва от самото него чрез лично удовлетворение от добре и постижения. Не се използват награди и наказания. В традиционните класни стаи се смята, че самочувствието се получава на база на външни оценки, награди, похвали.
  • Програмата по Монтесори метода е направена така, че да привлича децата и да удовле -творява техния вроден глад за знания. Тук децата се нау- чават да обичат да научават. В традиционната програма са заложени стандартизирани образователни изисквания, които трябва да се покрият. Децата обикновено учат, защото трябва.
  • Д -р Монтесори основава метода си на базата на дългогодишните си изследвания за това как децата се учат. Традиционните подходи обикновено прилагат към деца начина, по който възрастните учат.

ВЪЗПИТАНИЕТО

Цвета Борисова разяснява, че за да има спокойна атмосфера, съсредоточеност и възможност за получаване на нови знания, е важно да се спазват определени правила, които са справедливи и се отнасят за всички. Изтъква, че според Монтесори теорията има три нива на послушание, като при третото детето е способно да избира правилното поведение, дори когато възрастният не е наблизо. Нарича се нормализация. А такова дете обича реда и конструктивните занимания. Самодисциплината му носи радост и удовлетворение. „Нормализацията е предпо – ставка за развиване на пълния потенциал. Приема се, че лошото поведение е причинено от умствен глад или чувство за неудовле – твореност, когато детето е възпрепятствано да взаимодейства със средата. Ние в Цветна градина Монтесори спазваме принципите на позитивната дисциплина: например, учим децата на подходящо поведение, като даваме личен пример, използваме конфликтните ситуации – неизменна част от живота, за усвояване на нови умения и учене от грешките.“


Статия в .pdf