Етапи на ранно развитие на писането

 Малките деца се развиват като пишещи, осъзнавайки че писането е мощен инструмент на общуването. Във възрастта между 2 и 6 години те наблюдават писмените послания в света около тях и експериментират, създавайки знаци върху хартия. Чрез тези експерименти, те стигат до следните важни изводи:

  • Написаното означава нещо
  • Рисуването и писането са различни неща
  • Буквите се състоят от определени чертички и фигури
  • Пише се на редове
  • Буквите представляват знаци, които показват звукове. Когато се комбинират се получават думи.
  • Има краен брой букви

В началото е по-важно да оставим детето да изпитва задоволство от посланията, които създава, отколкото да се фокусираме на правилната моторика на писане. 

Етап 1:  Случайно драскане – детето прави случайни драсканици и дизайни по хартията без особен контрол на ръката. (2-3г)

Да насърчаваме: продължаване на опитите за драскане с пастели, тебешири и моливи. Развитие към фина моторика.

Етап 2: Контролирано драскане – детето показва по-добър контрол на мускулите, различават се фигури, наблюдава се “фалшиво писане”. (3г.)


 Да насърчаваме: Признавайте напредъка на детето, покажете му как да задържа листа със свободната ръка и упражнявайте захвата за писане чрез подходящи играчки.

Етап 3: Фалшиво писане – Писането съдържа форми, които приличат на букви, но често са с грешна форма, обърнати или измислени. Буквите съзнателно са включени в рисунката.

 


Да насърчаваме: разпознаване на буквите, основни посоки на изписване на буквите и правилен захват на молива. Нанизване на мъниста, арт-проекти упражняващи фината моторика, спомагат за развитието на правилен захват.

Етап 4: Писане на букви – Децата пишат името си, въпреки че  буквите често са обърнати огледално или изпуснати. Опитват се да изписват и други думи от значение за тях. Осъзнават, че буквите представляват определени звуци, съдържащи се в думите. (4-5г.)

 


Да насърчаваме:  настояваме за правилен хват и правилно изписване отляво надясно. Обръщаме внимание на буквите като групи, споделящи подобен начин на изписване.

Етап 5: Писане на думи – децата имат водеща ръка за писане, която е добре развита. Успяват да пишат различни думи. (5-6г.)

 


Да насърчаваме: Наблюдаваме за правилен хват и предлагаме различни упражнения за писане. Игра с пластели, проследяване на букви и картинки и др.