Каквото прави ръката, умът запомня

” Каквото прави ръката, умът запомня.”

д-р Мария Монтесори

Името “Монтесори” и Монтесори Метод, не е патентовано и за това всеки може да го използва. Самата Мария Монтесори е решила да бъде така.

В наши дни се придава рекламна стойност, ако играчките са “по метода Монтесори” и играчки, претендиращи това, можем да намерим лесно. Но достатъчно ли е да са дървени, за да са “по метода Монтесори” ?

Наистина, в Монтесори метода учебните материали заемат важна част, но какви са техните характеристики? Можем да помислим върху тези качества, когато купуваме играчки. Коледа наближава!

  • Изолират едно качество – Например “розовата кула”, емблематичен Монтесори материал, съдържа 10 куба, всички са с еднакъв цвят, единствената разлика е по отношение на размера им – всеки следващ е със 1см по-малък. По този начин детето може да се фокусира в научаване, разбиране на концепцията за размера, кое е голямо и кое малко, без да се отклонява вниманието му в друга посока.
  • Контрол на грешката – осигуряват възможност за самостоятелна проверка, без нужда от  намесата на възрастен. Това спомага за развитие на независимост, дисциплина и вяра в собствената преценка. При някои материали е само визуално, при други, като блоковете с цилиндри е физическа.
  • Имат изчистен изглед и са естетически красиви – чувството за естетика и ред трябва да се възпитава. На пръв поглед скучни розови кубове или кафяви правоъгълни призми, могат да станат – кула, стълба, робот, къща, охлюв…и всякакви други, във въображението на децата.  Когато нещата са предварително направени и украсени, не се изисква толкова въображение, нито могат да се преобразяват.
  • Имат завършен дизайн и се използват с определена цел. Някои материали са претърпели промени в дизайна, още по времето на Монтесори. Повечето са останали непроменени, но е възможно да се включват и нови материали, стига да се спазят принципите.