Монтесори материали – Карти от три части

Картите от три части в Монтесори Метода са много важна част от обучението, те се използват за въвеждане на нови понятия, за упражнение в четене, писане, визуална дискриминация. 

Какво представляват?

Те са съставени от 3 части 🙂

– контролна карта с картинка и надпис

– карта само с изображение

– карта само с надпис

За кого са предназначени?

Те се използват в класната стая на деца от 3-6г., но могат да се използват и с по-големи деца, както и с по-малки, които още не говорят. С по-малките използваме само  първите две части за обогатяване на речника, наблюдателност, категоризация. С по-големите се упражнява писане и четене.

С картите от три части се работи с учител или по-голямо дете, както и самостоятелно.

Съхранение и представяне:

Картите се отпечатват на хартия и се ламинират. Ако ще ги използвате вкъщи с по-малко деца, можете да пропуснете ламинирането.

В класната стая ги представяме в специално ушити калъфи от плат или направени от хартия, или пък на поставка/в кошница.

Използване:

Отначало представяме само контролните карти, като внимаваме да не са твърде много наведнъж. Използваме урока от три етапа за заучаване на терминологията. Картите могат да бъдат от най-различни области. Могат да представляват частите на растения или животни, видове птици, цветя, животни, материали от класната стая, геометрични фигури, континенти, категории предмети и др. Ако забележим определен интерес към динозаври например, правим карти с видове динозаври.

След като детето вече може да назовава отделните изображения от контролната карта, преминаваме към втория етап – намиране  на съответствие между контролната карта и реален предмет или между контролната карта и картата с изображението.

В първия случай, например в Цветна градина Монтесори имаме карти,  които изобразяват африкански животни, както и съответните животни, но като фигурки. За нас може да е очевидно, но за децата не винаги е лесно да направят съответствие между реален лъв на снимка и лъв фигурка. Едното е 2D, другото 3D и не изглеждат абсолютно еднакви. 

Във втория случай отново упражняваме визуалното възприятие докато намират съответствие между еднаквите изображения, геометрични фигури и др.

Ако детето вече развива способностите си за четене или умее да чете, преминаваме към следващия етап – използване на частта с надписите.

Дори и да не може все още да чете или ако думите са прекалено сложни, детето може да сравнява надписа с този на контролната карта като забелязва формата и подредбата на буквите. Това е много полезно упражнение за подготовка за четене.

Картите винаги се подреждат от ляво надясно, каквато е посоката за четене и писане.

За упражняване на писането, такива карти могат да се използват като контролни и отделно отпечатани черно-бели копия без надпис. Така детето може само да оцвети картинката, да напише думата, да събере няколко и да си направи “книга на континентите” или “частите на вулкана”.

 

Надявам се тези насоки да са били полезни за някого. 

Назад в постовете бях споделила с вас картите ни за “Пролетни цветя”. Сега споделям картите ни “Български птици”, с птици, които често можем да видим дори в града и “Видове паста”, популярни видове паста, които можете да намерите в магазина и да направите работа за съответствие между предмет и картинка, както и да научите децата на имената им. Макероните са само един от многото видове паста;)